Izborni predmet 

U okviru izbornog dela učenik polaže jedan predmet po sopstvenom izboru iz grupe predmeta značajnih za znanja koja će primenjivati u svakodnevnom izvršavanju konkretnih radnih zadataka iz područja rada saobraćaj za obrazovni profil Tehničar drumskog saobraćaja.

  • Matematika
  • Mehanika
  • Fizika
  • Integralni transport
  • Ekonomika i organizacija saobraćaja
  • Osnovi puteva i ulica
  • Špedicija
  • Garaže, servisi i parkirališta

 

Dokumenta za izradu maturskog rada