Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA - INSTRUKTOR
Predmet: Metodika obuke vožnje

TEORIJSKE OSNOVE OBUKE UPRAVLJANJA VOZILOM
Uvod: razvoj obuke, cilj i zadaci, izvor i raspored građe za obuku, vaspitni delovi u obuci vožnje, obrazovni delovi u obuci vožnje.
Oblikovanje sadržaja obuke: principi, metode i oblici obuke, metode obrazovanja odraznih, odnos instruktora i učenika, kondeks dobrog vozača, kodeks dobrog instruktora, dokumentacija instruktora.

PROVERAVANJA I OCENJIVANJE
Proveravanje i ocenjivanje vozačkih znanja, veština i navika.

DIDAKTIČKO-METODIČKA PRIPREMA IZVOĐAČA OBUKE
Pojam nastavnog časa, vrste i struktura nastavnog časa, didaktičko-metodička priprema za neposredan rad instruktora obuke vožnje.

ERGONOMIJA UPRAVLJANJA VOZILOM

NASTAVNA SREDSTVA I OBJEKTI U OBUCI UPRAVLJANJA VOZILOM
Autosimulatori, autopoligoni, didaktičko-pedagoška oprema autoškole.

ZAHTEVI RADNOG MESTA INSTRUKTORA
Permanentno obrazovanje, stres, suzbijanje stresa,inoviranje i osvežavanje znanja, nužnost povezivanja teorije i prakse.

RADNJE KOJE PRETHODE VOŽNJI
Dnevni pregled vozila, ulazak i izlazak iz vozila, upoznavanje radnog mesta, manipulisanje komandama, startovanje motora, dodavanje i oduzimanje gasa, uključivanje pedala spojnice,otklanjanje neispravnosti.

POKRETANJE S MESTA I ZAUSTAVLJANJE
Pokretanje s mesta i zaustavljanje u prvom stepenu prenosa, menjanje stepena prenosa, metode kretanja u zavisnosti od uzdužnog nagiba.

SAVLAĐIVANJE KRIVINA
Tehnika vožnje u krivini, blage i oštre krivine, krivine u obliku slova ”S”, ponašanje vozila u krivini (kočenje, zanošenje, proklizavanje).

KRETANJE VOZILOM S MESTA I ZAUSTAVLJANJE
Kretanje vozilom s mesta i zaustavljanjem na uponu i padu.

KRETANJE UNAZAD I OKRETANJE VOZILOM
Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje i okratenja na autopoligonu i putu.

PARKIRANJE
Koso,upravno, paralelno, parkiranje na usponu i padu, dimenzije parking mesta.

ŠKOLA DOBRE VOŽNJE
Vožnja noću, po kiši,magli, snegu i ledu, neprilike na putu.

OBILAŽENJE VOZILOM
Metode uvežbavanja kandidata.

PRETICANJE VOZILOM
Metode uvežbavanja preticanja, pozicija izviđanja, analitički i grafički prikaz metoda uvežbvanja.

UPRAVLJANJE VOZILOM U GRADSKIM USLOVIMA
Osnovni elementi savlađivanja raskrsnica (zone preglednosti, brzina prilaza i savlađivanja raskrsnica, poštovanje prava prvenstva prolaza na raskrsnica).
Metode savlađivanja T raskrsnicima, krstaste, netipske, semaforizovane,raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, raskrsnice gde saobraćaj regulišu službena lica.