Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA - INSTRUKTOR
Predmet: Motorna vozila

UVOD
Osnovni pojmovi. Performanse motornih vozila

OSNOVI KRETANJA MOTORNIH VOZILA
Osnovna razmatranja. Osobine tla. Kretač. Kretanje elastičnog pogonskog i nepogonskog točka po krutom i deformabilnom tlu.

SILE KOJE DELUJU NA VOZILO
Težina vozila. Otpori kretanja: otpor kotrljanja, otpor vazduha, otpor uspona, otpor ubrzanja, otpor priključnih vozila.

GRANIČNE VREDNOSTI MOTORNIH VOZILA
Granična vrednost vučne sile.

POGON MOTORNIH VOZILA
Vrste motora. Performanse motora SUS: snaga, obrtni moment, specifična potrošnja goriva. Prenos snage sa motora na pogonske točkove

VUČNO-DINAMIČKE KARAKTERISTIKE MOTORNIH VOZILA
Vučni dijagram. Dinamička karakteristika. Bilans snage. Moć savlađivanja uspona i moć ubrzanja. Uticaj prenosnih odnosa na vučne i dinamičke karakteristike motornih vozila

PERFORMANSE VOZILA SA POGONOM NA SVE TOČKOVE
Bilans snage kod pogona na sve točkove. Sistemi razvođenja snage

PONAŠANJE VOZILA NA PUTU
Opšta razmatranja. Zaokretanje upravljačkih točkova. Uzdužna i poprečna stabilnost motornih vozila. Povođenje točkova. Uglovi postavljanja upravljačkih točkova

KOČENJE MOTORNIH VOZILA
Osnovne kočione karakteristike. Usporenje vozila pri kočenju, vreme i put kočenja. Dijagram kočenja. Stabilnost vozila pri kočenju

PROHODNOST MOTORNIH VOZILA
Osnovni parametri prohodnosti: vučni, gabaritni, konstruktivni.

EKONOMIČNOST POTROŠNJE GORIVA
Određivanje potrošnje goriva. Jednačina potrošnje goriva. Karakteristike goriva. Uticaj raznih faktora na ekonomičnost goriva