Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA - INSTRUKTOR
Predmet: Praktična nastava

PRIPREMA VOZAČA I VOZILA
Dokumenta vozila. Prijem vozila i zaduženje vozilom. Registracija vozila. Proučavanje vozila s aspekta karakteristika, upotreba, nege i održavanja. Priprema vozila za upotrebu i izvršenje radnog zadatka. Priprema vozila za sezonsku upotrebu i upotrebu u posebnim uslovima.
Kontrola ispravnosti vozila. Komandovanje i rukovanje vozilom tokom razrade i nakon rada vozila. Vuča prikolice.

NEGA, ODRŽAVANJE I OPRAVKA VOZILA
Nulti servis. Garantni servis. Tekući servis. Opravka vozila.

ODRŽAVANJE I NEGA MOTORA
Opšte napomene. Podmazivanje motora. Kontrola nivoa ulja. Zamena ulja, zamena uljnih prečistača, period i postupak podmazivanja pumpe visokog pritiska. Sistem za hlađenje motora tečnošću. Sistem za hlađenje motora vazduhom. Prečistači vazduha, suvi, uljni i kombinovani.
Ispuštanje vazduha iz sitema za napajanje dizel motora gorivom sa linijskom pumpom, sa rotacionom pumpom. Nega i održavanje glave motora, novog nakon razrade i posle opravke.
Periodi nege i održavanja ventilskih sklopova.
Sistem za paljenje radne smeše. Grejači vazduha u cilindrima motora. Kompresor.

PRENOSNI MEHANIZMI
Spojnice. Menjački prenosnici.
Mehanizam menjača stepena prenosa, komande i prenosnici. Reduktor. Pogonski most.
Razvodnik pogona. Zglobni prenosnik. Glavni prenosnik. Diferencijalni prenosnik.
Uređaji za blokadu diferencijalnog prenosnika. Pogonski most. Kućište pognskog mosta. Poluvratila, točkovi i pneumatici.

UPRAVLJAČKI MEHANIZAM
Vrste upravljačkih mehanizama. Upravljački mehanizmi sa različitim sistemima vešanja. Položaj upravljačkih točkova. Servo uređaj sistem za upravljanje.

SISTEM ZA OSLANJENJE I VEŠANJE
Mehanizmi za vođenje točkova. Elastični oslonci. Elementi za prigušivanje i stabilizaciju.

KOČIONI SISTEM
Mehaničke kočnice. Hidraulične kočnice. Pneumatske kočnice. Kombinovane kočnice.
Servo-pojačivači kod sistema za kočenje ABS.

PODMAZIVANJE VOZILA
Maziva. Uređaji za podmazivanje, postupak podmazivanja. Šema podmazivanja vozila.

ELEKTROUREĐAJI I OPREMA
Opšte napomene. Akomulatorska baterija. Dinamo-mašina. Alternator. Elektropokretači. Električni provodnici i priključnici.
Štampna kola. Električni prekidači.
Električni osigurači i osiguračka kutija. Šema električne instalacije vozila. Svetlosni električni uređaji vozila. Svetlosno-signalni uređaji vozila. Regleri.

MERNO-KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI VOZILA
Merno-kontrolni signalni uređaji motora, vozila.

KAROSERIJA VOZILA
Putničkih. Teretnih. Kombinovanih. Specijalnih.

OPREMA I UREĐAJI VOZILA
Kip uređaji. Dizalice. Specijalni uređaji.

POGONSKA SREDSTVA
Gorva. Maziva.

PRANJE VOZILA
Pranje bez sredstva za pranje. Pranje upotrebom sredstava za pranje.
Postupak sa opranim kolima. Sredstva za negu lakova. Sredstva za negu lakova na bazi silikona.
Oštećenje lakova. Nega: hroma, stakla, plastičnih delova, kože, drveta, tapacirunga i podova.

NASTAVA U BLOKU (320 časova)

SADRŽAJI PROGRAMA

DOKUMENTA VOZILA
Račun u vozilu. Carinska deklaracija .Ugovor o kupoprodaji. Ugovor o poklonu. Saobraćajne dozvola. Potvrda SUP-a. Kolska knjiga. Servisna knjižica. Uputstvo o rukovanju, održanju i upotrebi. Sertifikat vozila. Karnet de pasaž. Zelena karta osiguranja vozila ATP karton.

PRIPREMA VOZILA
Kontrola snabdevenosti vozila gorivom. Kontrola nivoa tečnost u motoru i vozilu. Kontrola ispravnosti rada motora i uređaja. Kontrola ispravnosti rada vozila i uređaja. Zagrevanje motora. Kontrola rada komandi vozila. Podešavanje sedišta i ogledala.

NEGA I ODRŽAVANJE VOZILA
Održavanje vozila tokom upotrebe. Održavanja vozila pre upotrebe. Održavanja vozila posle upotrebe.
PERIODIČNI I REDOVNI TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA
Redovni tehnički pregled vozila. Vanredan tehnički pregled vozila.

UVIĐAJ SAOBRAĆAJNE NEZGODE
Formiranje komisije. Postupci tokom uviđaja. Formiranje potrebne dokumentacije. Najčešće greške pri uviđaju.

OBUKA VOŽNJE
Formiranje dokumenata vozila, vozača, kandidata. Planiranje dinamike obuke vožnje. Organizacija provere znanja. Poznavanje saobraćajnih prilika i pružanje prve pomoći. Obuka vožnje na trenažerima. Obuka vožnje na poligonima. Obuka vožnje u gradskim uslovima. Obuka vožnje u različitim konfiguracijama terena. Obuka vožnje u različitim vremenski i klimatskim uslovima.
Vuča vozilom i vučenje. Vuča prkolice. Tovar na krovu. Stabilnost vozila u vožnji.Kočenje.
Bočna stabilnost. Bezbedna vožnja. Ekonomična vožnja. Način vožnje i potrošnje goriva.
Praćenje rada motora i vozila. Priprama kandidata za polaganje vozačkog ispita.

IZVRŠENJE RADNOG ZADATKA
Posebno obradit: postupak obuke kandidata, formiranje dokumenata i evidencije. Obuka u vožnji.
Provera ispravnost vozila. Nega i održavanje vozila.