Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA - INSTRUKTOR
Predmet: Regulisanje saobraćaja

SAOBRAĆAJNE MREŽE
Osnovni podaci o mreži.
Osnovne karakteristike kretanja.
Raspodela saobraćaja na mreži: princip sve ili ništa, ograničen kapacitet, stohastički model, model ravnoteže.
Osnovne veličine saobraćajnog toka, karakteristike i medjusobne zavisnosti.

NAČIN I SREDSTVA REGULISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKOVA
Vertikalna i horizontalna signalizacija, kriterijumi za postavljanje, vrste, tipovi i zahtevi koje moraju da ispune.
Svetlosna signalizacija, pojmovi, kriterijumi za vođenje, plan rada svetlosnih signala, linijski i zonski sistem koordinacije, oprema, vrste i tipovi semafora, detektori.
Regulisanje saobraćaja od strane saobraćajne policije.
Raskrsnice: tipovi, uloga, odnos između raskrsnice, neregulisane raskrsnice, regulisane svetlosnim signalima.
Kružne raskrsnice: klasične, zvonaste, mini, srednja, velika, dvoredna, način regulisanja.
Raskrsnica u nivou i denivelisane raskrsnice.
Organizacione, tehničke i tehnološke regulativne mere za poboljšanje odvijanja saobraćaja.

STACIONIRANI SAOBRAĆAJ
Sadržaji grada i naselja kao generatora parkiranja.
Stanice i stajališta, kako nastaje problem parkiranja.
Osnovni pojmovi o parkiranju i parkiralištima, elementima.
Kontrola i upravljanje parkiranjem, pojam.
Informaciona osnova parkiranja.
Strategija upravljanja parkiranjem.
Zakonsko regulisanje.
Režim parkiranja i dinamičkog saobraćaja.
Kontrola prekršaja, praćenja parkiranja.
Poresko-tarifna politika, naplata parkiranja.
Efekti kontrole i upravljanja.

UPRAVLJANJE I KONTROLA SAOBRAĆAJA
Savremene tehnologije upravljanja u drumskom saobraćaju i transportu.
Upravljanje saobraćajem, program „ISKRA”, sistem centralizovanog upravljanja, naplata korišćenja urbanih deonica.
Kontrola saobraćaja na putevima, raskrsnicama i saobraćajnim čvorovima.
Sistem i način naplate na putevima.