Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Predmet: Garaže, servisi i parkirališta

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

IV razred

(2 časa nedeljno, 64 časova godišnje)

GARAŽE

Razvoj problema parkiranja automobila. Karakteristike parkiranja. Merodavne dimenzije vozila. Potreban zaštitni prostor za parkiranje. Određivanje širine prolaza. Univerzalno parking mesto. Način rešavanja problema parkiranja. Ulično parkiranje. Kapacitet parkirališta. Organizacija parkirališta. Parking garaže. Lokacija parking garaža. Podela parking garaža.

SERVISNE STANICE, AUTOBAZE I AUTOBUSKE STANICE

Servisne stanice (određivanje gabaritnih dimenzija vozila). Kriterijumi za razmeštaj servisnih stanica. Autobuske stanice. Definisanje autobuske stanice. Osnovne tehnološke celine autobuske stanice. Tipovi autobuskih stanica. Elementi autobuske stanice i njihovo prostorno dimenzionisanje. Autobuski prostor (peroni) Kriterijumi za razmeštaj osnovnih i pratećih sadržaja autobuske stanice. Svrha tehničkog opsluživanja. Pojam servisa i podela. Sistemi i tehnološki proces održavanja: univerzalna, specijalizovana i linijska metoda. Servisne radionice - tehnički pregled vozila. Uređaj za ispitivanje kočione sile na obodu točkova. Ispitivanje parkirne kočnice - postupak. Ispitivanje radne kočnice. Uređaj za kontrolu izduvnih gasova. Uređaj za kontrolu svetla. Luksometar - uređaj za kontrolu jačine svetla. Dijagnostički centar. Odeljenje dijagnostičkog centra. Kontrola akumulatora. Mototester.

RADNA MESTA

Organizacija radnog mesta. Izbor i uređenje radnog mesta. Vrste radnih mesta. Kanali za rad: uski (izolovani), sa rovom. specijalni kanali za rad. Dizalice za motorna vozila: mehaničke. hidraulične, vazdušno-hidraulične. Rampe za motorna vozila. Ostala radna mesta.

PUMPNE STANICE

Uloga, lokacija, kapacitet, sadržaj , elementi rada, uslovi i vrste.