Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Predmet: Integralni transport

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

III razred

(2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

UVOD

Osnovni pojmovi koji se koriste u integralnom transportu. Vidovi saobraćaja i njihove karakteristike. Jedinice tereta. Tehnološke i organizacione razlike klasične i savremene tehnologije transporta. Suština procesa transporta. Problemi racionalizacije transporta u našoj zemlji.

SAVREMENI KOMBINOVANI TRANSPORT

Pojava i razvoj kombinovanih prevoza. Kooperacija u transportu. Koordinacija saobraćaja. Tehnologija integralnog transporta. Transportni lanci.

PALETIZACIJA

Osnovne tehnološke karakteristike i paletizacija transporta. Tehnička baza paletizacije. Palete. Obeležavanje paleta. Viljuškari. Manipulisanje paletama. Dodatna oprema za palete. Formiranje paletnih jedinica. Proračun potrebnog broja paleta i viljuškara.

KONTEJNERIZACIJA

Razvojne faze kontejnerizacije. Kontejner. Tipovi kontejnera. Transkontejneri. Obeležavanje kontejnera. Punjenje i pražnjenje kontejnera. Obezbeđenje robe u kontejnerima. Manipulisanje kontejnera. Zahvatni organi manipulativnih sredstava. Prevoz kontejnera u drumskom saobraćaju. Prevoz kontejnera u železničkom saobraćaju. Prevoz kontejnera u vodnom saobraćaju. Prevoz kontejnera u vazdušnom saobraćaju. Pričvršćivanje kontejnera. Kontejnerski terminali. Struktura kontejnerskog terminala. Pretovarni podsistem kontejnerskog terminala. Skladišni podsistem kontejnerskog terminala. Transportni podsistem kontejnerskog terminala. Informaciono-upravljacki podsistem kontejnerskog terminala. Prednosti i nedostaci kontejnerizacije.

TEHNOLOGIJE KONTEJNERIZACIJE

Tehnologija kopnenog transporta kontejnera. Tehnologija kopneno-rečnog transporta kontejnera. Tehnologja kopneno-pomorskog transporta kontejnera. Tehnologija kopneno-vazdušnog transporta kontejnera. Tehnologija kopnenih kontejnerskih mostova.

OSTALE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA

Tehnologija transporta vozilo-vozilo. Transport železničkih teretnih kola vozilima drumskog saobraćaja. Transport izmenjivih transportnih sudova. Tehnologija RO-RO transporta. Prednosti i nedostaci RO-RO transporta. Tehnologija transporta rečnih barži pomorskim brodovima (LASH, FIDER, BACAT sistem). Prednosti i nedostaci tehnologija transporta barži pomorskim brodovima.

PRAVNA REGULATIVA INTEGRALNOG TRANSPORTA

Prevoznina u integralnom transportu. Odgovornost organizatora u integralnom transportu. Vreme trajanja odgovornosti organizatora u integralnom transportu. Uloga špeditera u integralnom transportu. Prevozna dokumenta u integralnom transportu.

LOGISTIKA

Pojam logisitke. Podsistemi logistike. Marketing-logistika. Primena logistike u praksi.

MESTO TEHNIČARA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ U INTEGRALNOM TRANSPORTU

Analiza funkcionisanja integralnog transporta kroz primere iz prakse.