Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

predmet: Regulisanje saobraćaja

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

IV razred

(2 časa nedeljno, 64 časova godišnje)

UVOD
Pojam i značaj regulisanja saobraćaja

TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
Razvoji i zadaci teorije saobraćajnog toka. Pojam saobraćajnog toka. Osnovne veličine saobraćajnog toka. Osnovne osobenosti protoka (sastav i struktura saobraćajnog toka; vrste saobraćajnog toka vezane za ciljeve i svrhu putovanja; vrste saobraćajnog toka vezane za broj smerova i nizova vezane za uslove kretanja vozila u toku; vremenska neravnomernost protoka (časovana, dnevna, mesečna, godišnja).

SNIMANJE OPTEREĆENJA SAOBRAĆAJA
Snimanje saobraćaja-brojanje saobraćaja. Tabelarna obrada podataka (histogrami, saobraćajne slike).

REGULISANJE SAOBRAĆAJA U GRADU
Pojam raskrsnice. Raskrsnice u nivou (osnovna kretanja, elementi, podela, tačke sukoba, uređenje prostora ispred raskrsnice). Raskrsnice u više nivoa (prednosti, nedostaci, elementi).

NAČINI I SREDSTVA REGULISANJA SAOBRAĆAJA
Horizontalna signalizacija (pojam, podela, prikazivanje na crtežu). Vertikalna signalizacija (pojam, podela, prikazivanje na crtežu). Svetlosna signalizacija (pojam, podela, prikazivanje na crtežu). Kriterijumi za uvođenje svetlosne signalizacije. Načini rada svetlosnih signala. Individualno signalisanje raskrsnice. Proračun rada svetlosnih signala na individualno signalisanje raskrsinicama sa fiksnim vremenom rada. Linijska i zonska koordinacija rada svetlosnih signala.

KONTROLA SAOBRAĆAJA
Princip kontrole saobraćaja na putrevima. Primenjivana sredstva u kontroli saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama.