Obrazovni profil: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

predmet: Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

II Razred

UVOD

Pojam saobraćaja i saobraćajnih podsistema. Pojam tereta u saobraćaju. Opšte karakteristike robe.

JEDINICE TERETA

Pojam jedinice tereta. Jedinica rukovanja, jedinica tereta i jedinica transporta. Formiranje jedinice tereta bez palete. Palete. Konteneri. Optimizacija slaganja paketa na paletu i paleta u kontenere. Formiranje jedinice tereta na paleti.

AMBALAŽA I PAKETIZACIJA KAO PODSISTEM SAOBRAĆAJA

Pojam, podela i funkcija ambalaže. Suština i značaj paketizacije. Paketizacija. Obuhvatnost proizvoda paketizacijom. Sistem standardizacije ambalaže i paketa. Modul sistema. Oblasti standardizacije. Sredstva za pakovanje i formiranje tereta. Obeležavanje teretnih paketa. Raspoznavanje pakovanja. Označavanje rukovanja. Listice opasnosti.

TRANSPORT I SKLADIŠTENjE TERETA

Način slaganja i pričvršćivanja tereta u saobraćajnim procesima. Utovar i pričvršćivanje tereta u transportnim sredstvima. Obezbeđenje tereta u raznim karikama saobraćajnog procesa. Sile koje deluju unutar paketa i izmeću paketa. Trpeljivost robe u saobraćajnim procesima. Carinski, veterinarski, fito i drugi zahtevi tereta. Tehnološki zahtevi tereta na pojedinim prevoznim sredstvima. Tehnološko-manipulativni zahtevi za pretovarnim sredstvima. Mećunarodni i nacionalni propisi za prevoz opasnih materija u svim vidovima saobraćaja.

III Razred

ZNAČAJ MEHANIZACIJE PRETOVARA

Značaj mehanizacije pretovara. Organizacija mehanizovanog rada. Učinak mehanizovanog rada. Utvrđivanje gradiva. Planiranje radne snage u ručnom pretovaru.

KUKA

Kuka kao zahvatni element. Vezivanje kuke za savitljivi element.

UREĐAJI ZA PREMEŠTANjE RASTRESITOG TERETA

Grabilice sa dva užeta. Specijalni uređaji za zahvatanje tereta – elektromagneti.

UŽAD

Osnovne karakteristike užadi. Podela užadi. Vrste naprezanja kod užadi.

LANCI

Podela lanaca. Zglobni i zavareni lanci. Lančanici za zavarene lance.

KOTUROVI

Osnovne karakteristike kotura. Izračunavanje osovinice kotura.

DOBOŠI

Naprezanje doboša na savijanje i pritisak.

KOČNICE

Kočnice, podela, osnovne karakteristike. Kočnice sa papučom. Kočnice sa trakom.

PROSTA PRETOVARNA ORUĐA I NAPRAVE

Poluge. Dvodelna kolica za sitni ikrupni teret. Kolica sa pokretnom platformom.

GRAVITACIONI UREĐAJI ZA KOSO I VERTIKALNO SPUŠTANjE TERETA

Klizni kanali. Gravitacione cevi. Spiralne i valjčaste kliznice.

KOTURAČE

Pokretne koturače. Nepokretne koturače. Diferencijalna koturača.

DIZALICE

Okretne dizalice. Dizalice bez gornjeg oslonca. Okretno-pokretne dizalice. Mosne i ramne dizalice. Portalne dizalice.

SREDSTVA NEPREKIDNOG TRANSPORTA

Transporteri, osnovne karakteristike. Trakasti transporteri i trake kod trakastih transportera. Proračun kapaciteta trakastog transportera. Pločasti transporter. Transporteri u oklopu. Pužni i zavojni transporteri.

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Bageri. Dozeri. Grederi.