Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Predmet: Bezbednost saobraćaja

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

III razred

(2 časa nedeljno, 64 časova godišnje)

UVOD
Osnovni činioci bezbednosti saobraćaja.

SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE
Važnost sprovodjenja mera saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja subjekata bezbednosti saobraćaja u okvirima svojih nadležnosti. Unapredjenje i učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja za bezbedno učešće u saobraćaju. Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece svih starosnih doba. Edukcija svih učesnika u saobraćaju. Unapredjenje ponašanja vozača s aspekta bezbednosti saobraćaja. Važnost sprovodjenja mera saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja subjekata bezbednosti saobracaj u okvirima svojih nadležnosti.

OSNOVI RADA UREDJAJA NA MOTORNOM VOZILU ZNAČAJNIH ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Propisani uslovi u pogledu dimenzija,ukupne mase,osovinskog opterećenja i zaštite životne sredine.Ispravnost propisanih uredjaja,sklopova i opreme na vozilu. Uredjaj za upravljanje.Uredjaj za zaustavljanje.Uredjaj za osvetljavanje puta.Uredjaj za spajanje vučnog i priključnog vozila.Pneumatici.Registracija vozila.Tehnički pregled vozila.

SAOBRAćAJNE NEZGODE
Statistika saobraćajnih nezgoda.Osnovni uzroci saobraćajnih nezgoda.Pokazatelji bezbednosti saobraćaja.

UVIDJAJ SAOBRAĆAJNE NEZGODE
Dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode.Obezbedjivanje mesta saobraćajne nezgode.Pomoć učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. Uvidjaj i uvidjajna dokumentacija.

ELEMENTI AKTIVNE I PASIVNE BEZBEDNOSTI
Aktivna i pasivna bezbednost čoveka.

STABILNOST VOZILA
Stabilnost vozila na podužnom nagibu. Stabilnost vozila na poprečnom nagibu. Stabilnost vozila u krivini.

KOČENJE VOZILA
Put reagovanja. Put kočenja. Zaustavni put.

PUT I VREME OBILAŽENJA I PRETICANJA
Put i vreme obilaženja. Put i vreme preticanja.

EKONOMIČNA VOŽNJA I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
Ekonomična vožnja vozilom. Uticaj na životnu sredinu.

PREVOZ OPASNIH MATERIJA
Propisi o prevozu opasnih materija. Oznake za opasne materije. Obeležavanje vozila za transport opasnih materija. Dokumenta za prevoz opasnih materija. Kontrola u prevozu opasnih materija. Posebne mere bezbednosti. Opasne materija i zaštita životne sredine.

KONTROLA BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA
Zadaci službe unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja. Sredstva unutrašnje kontrole. Kontrola brzine vozila na putu. Privremena isključenja vozila iz saobraćaja i privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Utvrdjivanje pristustva alkhola, opojnih droga i zabranjenih lekova kod učesnika u saobraćaju. Snimanje saobraćaja i učesnika koricsenjem odgovarajućih sredstava. Isključivanje vozila iz saobraćaja. Oduzimanje vozačkih dozvola.