Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Predmet: Motorna vozila

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

I razred

(3 časa nedeljno, 74 časaova godišnje)

UVOD
Istorijski razvoj drumskih mot. vozila, pojam motora SUS, pronalazak, primena motora SUS i podela motora SUS

PODELA MOTORNIH VOZILA I NJIHOVA OSNOVNA KONCEPCIJA GRADNJE
Podela motornih vozila, koncepcija gradnje mot. vozila

OSNOVNI DELOVI ISKLOPOVI MOTORA
Glavni delovi i uređaji motora, nepokretni delovi motora: blok i kućište motora (karter), cilindarska glava i poklopac cilindarske glave, pokretni delovi motora: klip, klipnjača, pokretni delovi motora: zamajac, kolenasto vratilo.

RAZVODNI MEHANIZAM
Zadatak i vrste razvodnog mehanizma, osnovni delovi razv. mehanizma: bregasto vartilo, klackalice, ventilski sklop, konstrukcije razvodnog mehanizma OHC, OHV, savremene konstrukcije elemenata i sistema razvodnog mehanizma

PRINCIPI RADA KLIPNOG MOTORA SUS
Princip rada 4-taktnog OTO motora, realizovanje radnog ciklusa 4-taktnog OTO motora, princip rada 2-taktnog OTO motora, realizovanje radnog ciklusa 2-taktnog OTO motora, teorijski i stvarni ciklus OTO motora, princip rada 4-taktnog dizel motora, realizovanje radnog ciklusa 4, taktnog dizel motora, teorijski i stvarni ciklus dizel motora, komore za sagorevanje kod dizel motora, Vankel motor, zapremine motora, stepen kompresije, izlazne i ostale karakteristike motora

SISTEM ZA NAPAJANJE MOTORA GORIVOM
Sistem za napajanje OTO motora gorivom, rezervoar, cevovodi, pumpe za dovod goriva, karburator, zadatak, sastavni delovi,uređaji na karburatoru, princip rada karburatora i njegovih uređaja, savremeni sistemi ubrizgavanja goriva kod OTO motora, prečistači goriva i vazduha, klasičan sistem za napajanje dizel motora gorivivom, pumpa niskog pritiska, klipna i rotaciona pumpa visokog pritiska, brizgaljke, savremeni sistemi ubrizgavanja kod dizel motora.

SISTEM ZA PODMAZIVANJE
Sistem za podmazivanje, zadatak, vrste i sastavni delovi, princip rada sistema za podmazivanje, motorna ulja, podmazivanje 2-taktnog motora.

SISTEM ZA HLADJENJE
Zadatak, vrste i  primena sistema za hlađenje, hlađenje motora vazduhom, hlađenje motora pomoću tečnosti, tečnosti za hlađenje, električni ventilator

GASNE TURBINE
Gasne turbine, turbokompresori,interkuleri

II razred

(3 časa nedeljno, 105 časova godišnje)

UVOD
Princip rada motora SUS. (OTO i Dizel)

RAM I KAROSERIJA MOTORNIH VOZILA
Vrste ramova. Oblike i vrste karoserija motornih vozila. Karoserija savremenih vozila (ojačanja, bezbednosni elementi i sistemi zaštite)

PRENOSNI MEHANIZAM-TRANSMISIJA MOTORNIH VOZILA
Spojnice (zadatak, podela,vrste, sastavni delovi i način rada). Mehanizam za uključenje-isključenje spojnice. Sinhronizovani menjač (zadatak,podela, vrsta, sastavni delovi i način rada). Savremeni sinhronizovani menjač (sa većim brojem direktnih,kao i sa medjustepenima prenosa). Komandi mehanizam menjača. Kontinualni menjač. Automatski menjač. Razvodnik pogona,reduktori (kao samostalni uredjaji, na izlazu iz menjača i u glavčini točka) i centralni diferencijal (preraspodela obrtnog momenta u odnosu 1:1,2:1, i integralna preraspodela). Pogon 4x4,6x4 i 6x6. Vratila i zglobni prenosnici. Pogonski most (zadatak, podela,vrste,sastavni delovi). Glavni prenosnik (sa konusnim cilindričnim i hipoidnim zubima). Diferencijal, torsen diferencijal, poluvratila. Blokada i zaustavljanje diferencijala. Naplatak (vrste konstrukcije i obeležavanje) motornog i priljkučnog vozila. Pneumatik (namena,vrste, konstrukcija,nosivnost, dimenzije, indeks brzine i ostale oznake na pneumatiku) motornog i priključnog vozila. Elektronski, bezbednosno-sigurnosni sistemi kontrole kretanja, stabilnosti i prenosa obrtnog momenta motora do pogonskog motora.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI UREDJAJI NA MOTORNIM VOZILIMA
Svetlosni i signalni uredjaji na vozilu. Kontrolno merni uredjaji. Grejanje (vebasto-vezdušni i vodeni) i provetravanje. Uredjaji za klimatizaciju. Tahograf. Putni kompjuter. Vazdušni jastuci. Savremeni elektronski sistemi na vozilu.

ELEKTRIČNI SISTEMI PALJENJA I UBRIZGAVANJA.
Akumulatori. Sistemi elektronskog paljenja. Razvoj baterijskog sistema paljenja (konvencijalni sistemi paljenja, tranzistorsko paljenje, električno i potpuno električno paljenje, savremena rešenja sistema paljenja) indukcioni kalem svećice. Sistemi ubrizgavanja goriva kod OTO motora. Sagorevanje kod OTO motora. Osnovni principi ubrizgavanja (sistemi Bosch Ke-JETRONIC,Bosch JETRONICH,Bosch L3 – JETRONICH, Bosch LH JETRONICH,Bosch mono – JETRONICH,Bosch M-MOTRONIC, Bosch ME – MOTRONIC, Bosch MED-MOTRONIC).

ELEKTRIČNI UREDJAJI
Alternator. Elektropokretač.

MOTORNO VOZILA SA ELEKTRO I DRUGIM POGONOM
Vozila sa elektro pogonom. Motori jednosmerne struje. Motore neizmenične struje. Hibridni pogon. Motori sa pogonom na gas (THG,KPG) i drugim izvorima energije.

III razred

(3 časa nedeljno, 96 časova godišnje)

UVOD

SISTEM ZA UPRAVLJANJE
Zadatak vrste i primena. Komandni mehanizam, prenosni mehanizam, izvršni mehanizam sistema za upravljanje (konstrukcija,sastavni delovi i način rada). Servo uredjaji (hidraulični, pneumatski, električni). Položaji i uglovi upravljačkih i ostalih točkova.

SISTEM ZA KOČENJE
Zadatak vrste i primena. Komandni, prenosni (mehanički, hidraulični, pneumatski, kombinovani) i izvršni (doboš i disk) mehanizam kočnica. Servo uredjaji. Korektori sile kočenja. ABS sistem za kočenje. Tečnosti za hidraulični sistem za kočenje. Dugotrajni usporivači (klasični, elektromagnetni, hidrodinamički, savremeni motori).

SISTEM OSLANJANJA
Zadaci. Vrste i primena. Mehanizam za vodjenje  točkova. Elastični oslonac (metalni,nemetalni i vazdušno hidrauulični eleastični oslonci). Amortizeri (hidraulični,gasni) stabilizatori i nivelatori. Aktivno oslanjanje.

SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
Uredjaji za spajanje vucnog i priključnog vozila. Spajanje poluprikolice sa vučnim vozilom. Spajanje električne i pneumatske instalacije vučnog i priključnog vozila.

UREDJAJI NA SPECIJALNIM VOZILIMA
Uredjaji za samoistovar-kipovanje. Vitlo. Cisterna. Auto silosi. Autohladnjače. Termoking. Termograf. Auto dizalice. Mikseri.

TEHNIčKO ODRžAVANJE I OPRAVKA MOTORNIH VOZILA
Uticaji uslova eksploatacije na habanje kod motornih vozila. Konstruktivno-tehnoloski postupci za povećanje veka trajanja vozila. Održavanje sistema na motoru i motornom vozilu. Pravilna eksploatacija i održavanje sastavnih delova transmisije. Dijagnostika motornih vozila. Električni uredjaji i ispitivanje motora. Uredjaji za uravnoteženje tockova. Uredjaj za ispitivanje sile kočenja. Probni sto za motor i pumpu visokog pritiska.

PRIJANJANJE TOCKOVA ZA PODLOGU
Koeficijent prijanjanja. Sila prijanjanja. Preraspodela mase vozila i sile prijanjanja u različitim uslovima ekspoatacije.

OTPORI KOJI DELUJU NA VOZILO
Otpor kotrljanja. Otpor uspona. Otpor vazduha. Otpor ubrzanja. Otporna poteznica. Realizovanje vučne sile i bilans vuče.

EKSPOLATACIONE TEHNICKE KARAKTERISTIKE VOZILA
Osnovne dimenzije, karakteristike motora i vozila, vučna i dinamička svojstva, prevozna svojstva, ekonomičnost.

TEHNIČKI PREGLED
Zakonski uslovi i normativa koja vozila trebaju da ispunjavaju. Vrste tehničkog pregleda. Način metode i postupci  vršenja tehničkog pregleda. Mere i postupci za podizanje nivoa tehničke ispravnosti i bezbednosti vozila i saobraćaja.