Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Predmet: Prevoz putnika i robe
napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

III razred


(3 časa nedeljno, 96 časaova godišnje)

PODELA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
Podela putničkog saobraćaja prema teritoriji na kojoj se obavlja. Podela prema karakteru putničkog prevoza. Podela prema načinu organizacije.

OSNOVNI POJMOVI O PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU
Pojam putničkog saobraćaja. Linijski prevoz. Slobodan i turistički prevoz.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
Mobilnost stanovništva. Promet putnika. Protok putnika.
AUTOBUS KAO SREDSTVO PREVOZA
Vrste autobusa i karakteristike.

TEHNOLOGIJA PREVOZA
Priprema prevoza. Izvršenje procesa prevoza.

POKAZATELJI RADA AUTOBUSA
Prosečne brzine. Srednji put prevoženja. Stepen smenjivanja putnika. Iskorišćenje broja polazaka i broja vozila na liniji.

MEĐUGRADSKI PREVOZ PUTNIKA
Određivanje broja polazaka i broja vozila na liniji. Linije u međugradskom pevozu. Autobuske stanice. Red vožnje.

LINIJSKI GRADSKI PREVOZ PUTNIKA
Linije u gradskom saobraćaju. Vreme trajanja obrta. Pokazatelji kvaliteta mreže linija. Interval vožnje.

REDOVI VOŽNJE U LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA
Red vožnje u međugradskom prevozu. Red vožnje u javnom gradskom prevozu. Poremećaji u redu vožnje. Mere za otklanjanje poremećaja.

DISPEČERSKA SLUŽBA
Zadaci dispečerske službe. Uloga dispečera pri sprovođenju reda vožnje i otklanjanje poremećaja.

OPERATIVNA DOKUMENTA
Putni nalog. Kontrolni list. Dokumenta putnika i prtljaga.

PRODUKTIVNOST RADA
Mere produktivnosti rada.

TARIFE U PUTNIČKOM PREVOZU
Tarifni sistemi. Sistemi naplate. Karte u linijskom prevozu.

OSNOVNI POJMOVI O TERETNOM PREVOZU
Podela teretnog prevoza. Definisanje saobraćaja i transporta. Podela drumskog teretnog saobraćaja.

EKSPLOATACIONO-TEHNIČKA SVOJSTVA MOTORNIH VOZILA
Osnovne dimenzije i karakteristike vozila. Vučna sposobnost i dinamička svojstva motornih vozila. Prevozna svojstva motornih vozila. Ekonomičnost pogona i eksploatacije motornih vozila. Sigurnost i pouzdanost rada motornih vozila. Stabilnost motornih vozila. Prohodnost motornih vozila. Okretljivost (manevarska sposobnost) motornih vozila. Lakoća upravljanja vozilima, elastičnost i udobnost motornih vozila. Podela motornih vozila i namena.

TRANSPORTNI PROCES
Transportni proces. Prosta i složena vožnja. Obrt. Itinerer. Putevi vožnje.

VOZNI PARK I IZMERITELJI RADA VOZNOG PARKA
Vozni park i inventarski vozni park. Vremenski bilans voznog parka izražen u auto-danima i auto-časovima. Način zaposedanja vozila i iskorišćenje vremena vozila. Prosečne brzine u saobraćaju i značaj. Pređena kilometraža-produktivna i neproduktivna. Iskorišćenje nosivosti vozila.

TRANSPORTNI RAD, PROIZVODNOST VOZNOG PARKA
Definisanje transportnog rada i proizvodnosti voznog parka. Proračun broja vozila za izvršenje zadatka i proračun broja obrta.

UTOVARNO-ISTOVARNE STANICE
Poslovi teretnih stanica. Način postavljanja vozila u utovarno istovarnim stanicama. Propusna moć stanica. Broj mesta za utovar-istovar. Zadaci skladištenja robe. Vrste skladištenja.

PRIMENA TEGLJAČA I POLUPRIKOLICA

PRIMENA SAMOISTOVARIVAČA

AUTOTAKSI PREVOZ
DISPEČERSKA SLUŽBA
Zadaci i poslovi dispečerske službe. Kontrola rada voznog parka.

TROŠKOVI U PREVOZU TERETA
Podela troškova. Određevanje cene prevoza. Tarife u drumskom saobraćaju.

DOKUMENTA U PREVOZU TERETA
Operativna dokumentacija. Ugovor o prevozu. Prevozna dokumenta. Dokumenta za vozilo. Dokumenta u međunarodnom prevozu.