Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA

predmet: Regulisanje saobraćaja

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

II razred

(2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

UVOD
Osnovne definicije i izrazi koji se koriste u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

PRAVILA SAOBRAĆAJA I OPASNOSTI KOJE NASTAJU ZBOG PROPUSTA KOJI SU U SUPROTNOSI SA SAOBRAĆAJNIM PROPISIMA
Radnje vozilom u saobraćaju: uključivanje u saobraćaja, kretanje vozila po saobraćajnim površinama, brzina kretanja, preticanje, obilaženje, polukružno okretanje, mimoilaženje, zaustavljanje i parkiranje, skretanje, prestrojavanje i preplitanje.

REGULISANJE PEŠAČKOG SAOBRAĆAJA
Obaveze vozača prema pešacima, kretanje pešaka, presecanja kolone pešaka,kretanje dece, starih osoba i invalida.

SVETLA, SVETLOSNA SIGNALIZACIJA, UREDJAJI I OPREMA NA VOZILU
Upotreba svetala na vozilu. Zvučni i svetlosni znaci upozorenja. Svetlosna signalizacija na vozilu. Upotreba žutog rotacionog ili treptućeg svetla. Označavanje prinudnog zaustavljenog vozila. Označavanje zaustavljenog teretnog vozila i vozila koje prevozi opasne materije. Označavanje zaustavljenog vozila na šinama.

POSEBNA PRAVILA SAOBRAĆAJA
Vozila pod pratnjom. Vozila sa pravom prvenstva prolaza. Vučenje vozila, vučenje priključnog vozila, vučenje neispravnog vozila. Odstojanje izmedju vozila. Saobraćaj tramvaja i drugih šinskih vozila. Saobraćaj traktora koji vuku zaprežna vozila. Saobraćaj radnih mašina i motokultivatora sa priključcima. Turistički voz. Saobraćaj bicikla i motocikla. Saobraćaj zaprežnih vozila. Vodjenje ili gonjenje životinja. Saobraćaj posebnih sredstava. Prevoz lica vozilima. Teret na vozilu. Trajanje upravljanja vozilom.Vandredni prevoz. Probna vožnja. Prevoz opasnih materija. Sportske i druge priredbe ili aktivnosti na putu.

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA – PRIMENA U REGULISANJU SAOBRAĆAJA
Saobraćajni znakovi. Oznake na kolovozu. Znakovi sa izmenjenim sadržajem. Svetlosni saobraćajni znakovi – semafori i svetlosne oznake. Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja. Znaci i naredbe koje daju ovlašćena lica.

REGULISANJE SAOBRAĆAJA U NASELJU
Gradske saobraćajnice. Raskrsnice. Približavanje raskrsnici, prestrojavanje i saobraćaj na raskrsnici. Saobraćajni objekti. Uredjenje prostora ispred raskrsnice. Vodjenje saobraćajnih tokova. Konfliktne tacke u raskrsnici. Saobraćaj u raskrsnici sa kružnim tokom. Saobraćaj u i na objektima na putu. Načini regulisanja stacionarnog saobraćaja.

REGULISANJE SAOBRAĆAJA VAN NASELJA
Saobraćaj na autoputu i putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila. Ulivanje, izlivanje i preplitanje saobraćajnih tokova. Saobraćaj na ostalim putevima. Raskrsnice. Ukrštanje puta sa železničkom prugom u nivou. Denivelisana ukrštanja.