Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Predmet: Saobraćajna infrastruktura

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

III razred

(3 časa nedeljno, 96 časova godišnje)

UVOD

Istorijski razvoj gradnje puteva. Stanje putne mreže kod nas.

KLASIRANJE PUTEVA

Tehničko klasiranje. Saobraćajno-ekonomsko klasiranje. Klasiranje za specijalni saobraćaj. Klasiranje puteva u našoj zemlji.

EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE PUTA

Računska brzina. Računsko bruto opterećenje od vozila. Propusna moć puta. Gustina saobraćaja. Saobraćajno opterećenje puta. Bruto tonski ekvivalent. Prevozna sposobnost vozila.

DEJSTVO VOZILA NA KOLOVOZ

Statičke i dinamičke sile. Potencijalne sile. Sile isisavanja.

KRETANJE VOZILA KROZ KRIVINU

Stabilnost vozila na bočno klizanje. Raspodela koeficijenta prijanjanja.

KONSTRUKTIVNI ELEMENTI PUTA

Poprečni nagib kolovoza. Vitoperenje kolovoza. Prelaznice. Proširenje kolovoza u krivini.

PREGLEDNOST PUTA U KRIVINI

Određivanje dužine preglednosti.

KONSTRUKTIVNI ELEMENTI PUTA

Serpentine.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI PUTA

Donji stroj puta. Zemljani trup. Veštački objekti. Dejstvo mraza na put. Gornji stroj puta. Kolovoz. Biciklistička staza. Ivičnjaci. Ivične trake. Bankine. Berme. Uzdužno odvodnjavanje puta. Oprema puta.

KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Podela kolovoznih konstrukcija. Karakteristike klasičnih i savremenih konstrukcija. Izbor vrste kolovoznog zastora.

GRADSKE ULICE

Podela gradskih ulica. Sistemi gradskih ulica. Poprečni profili gradskih ulica.

STACIONARNI SAOBRAĆAJ

Problem parkiranja u gradovima. Režimi parkiranja, vremenski ograničeno parkiranje.

ULIČNO PARKIRANJE

Uticaj uličnog parkiranja na dinamički saobraćaj i bezbednost saobraćaja.

PARKIRANJE IZVAN ULICE

Parkirališta, kapacitet i organizacija.

PARKING GARAŽE

Podela garaža. Lokacija parking garaža i garaža autotransportnih organizacija. Kapacictet parking garaže. Površina garaže i elementi od kojih zavisi površina garaže. Kapacitet garaže. Veličina vozila. Organizacija mesta za parkiranje. Širina prolaza. Prednosti i nedostaci sistema parkiranja pri izlasku vozilom hodom unapred i unazad.

STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM

Uloga, lokacija, kapacitet, elementi, tehnologija rada, uslovi i vrste stanica za snabdevanje gorivom.

SERVISNE STANICE I AUTOBAZE

Svrha tehničkog opsluživanja. Pojam servisa i podela. Sistemi i tehnološki proces tehničkog opsluživanja. Način organizacije tehničkog održavanja. Univerzalna. specijalizovana i linijska mesta. Broj održavanja za ceo vozni park u toku godine (broj prvih servisa, broj drugih servisa, broj generalnih opravki, broj spoljnih nega). Servisne radionice - tehnički pregledi vozila. Organizacija radnih mesta u servisu. Vrste radnih mesta. Kanali za rad. Dizalice za motorna vozila. Rampe za motorna vozila. Pojam i podela autobaza. Autobaze za teretna vozila i autobuse. Autobaze za taksi vozila i vozila hitne službe. Šematski prikaz autobaze sa svim elementima i sadržajima. Šematski prikazi autobuskih i autoteretnih stanica.

ČUVANJE VOZILA NA OTVORENOM PROSTORU

Uticaj niskih temperatura na način čuvanja vozila.

MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita sredine i čoveka od štetnih uticaja vozila u objektima mirujućeg saobraćaja (garažama, servisima, autobazama, parkiralištima).