Obrazovni profil: VOZAČ MOTORNIH VOZILA

predmet: Tehnologija materijala

napomena: program je namenjen vanrednim učenicima

I RAZRED

POJAM TEHNOLOGIJE I TEHNOLOŠKOG PROCESA

Pojam tehnologije i tehnološkog procesa. Uticaj tehnologije na razvoj čovečanstva. Povezanost tehnologije i ekologije

TEHNIČKO GVOŽĐE

Tehničko gvožđe, podela. Dobijanje sirovog gvožđa. Vrste i primena sirovog gvožđa. Dobijanje livenog gvožđa. Vrste i primena livenog gvožđa. Čelik-dobijanje i podela.

Alatni čelici. Označavanje čelika. Tehnološki postupci za poboljšanje mehaničkih osobina materijala.

OBOJENI METALI I LEGURE

Aluminijum i legure aluminijuma. Bakar. Legura bakra. Cink i legure cinka

PLASTIČNE MASE, GUMA, STAKLO

Osobine, značaj i primena u automobilskoj industriji

KOMPOZITNI MATERIJALI

Osobine, značaj i primena u automobilskoj industriji. Grafit-polimer. Staklo-polimer. Kevlar-epoksi Kevlar-poliester

KOROZIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE

Vrste korozije, uzročnici i posledice. Priprema predmeta i zaštita od korozije

NAFTA

Istorija upotrebe nafte, zalihe i proizvodnja. Nastanak i dobijanje nafte.Procesi prerade nafte. Frakciona destilacija. Sekundarni procesi. Rafinacija nafte

GORIVA

Goriva za pogon SUS motora. Oktanska vrednost. Određivanje oktanske vrednosti, povećanje oktanskog broja. Cetanska vrednost goriva. Isparljivost goriva i ostala svojstva. Motorni benzin svojstva. Vrste benzina. Alternativna pogonska goriva

MAZIVA

Pojam i zadatak maziva. Maziva, ulje, osobine i podela. Viskoznost. Ostala svojstva maziva. SEA klasifikacija ulja. API klasifikacija ulja. ACEA klasifikacija ulja. Ulja za podmazivanje zupčastih prenosnika. Ulja za hidraulične sisteme. Mazivne masti, osobine i svojstva. Sapunske i nesapunske masti

OSTALI MATERIJALI

Antifriz. Tečnost za kočioni sistem

PREVOZ I SKLADIŠTENjE GORIVA I MAZIVA

Prevoz goriva i maziva. Skladištenje goriva i maziva. Zaštita od požara

EKOLOŠKI ASPEKTI

Produkti sagorevanja. Rabljeno ulje